Gamel Announcements

JADWAL DAN DENAH UJIAN BLOK 1.1 METODE CBT KELAS REGULER

 
 
Gamel Administrator
JADWAL DAN DENAH UJIAN BLOK 1.1 METODE CBT KELAS REGULER
by Gamel Administrator - Tuesday, 23 October 2012, 2:10 PM
 

DENAH UJIAN

 

Sesi

Waktu

Ruang

Angkatan

NIM

Sesi I

Rabu, 24 Oktober 2012

Ruang A

2006 , 2010 & 2011

11752 , 13708 , 14023, 14028, 14485

07.30 – 10.10

2012

14906    s.d.    15035

 

Ruang B

2012

15036    s.d.    15105

 

 

 

 

 

Sesi II

Rabu, 24 Oktober 2012

Ruang A

2012

15106    s.d.    15284

10.00 – 12.40

Ruang B

2012

15288    s.d.    15383

 

NB: Ujian dilaksanakan di Ruang A & B, Lab Komputer, Gd. Perpustakaan FK UGM lantai 2

 

 

JADWAL PELAKSANAAN  UJIAN

 

Jam

Kegiatan

07.30

Mahasiswa siap ditempat Ujian

08.00

Masuk Ruang Ujian

08.15

Penjelasan

08.20

Mulai Ujian (100 menit)

10.00

Selesai Ujian

10.05

Pengisian Quesioner

10.10

Menuju Ruang Karantina

SESI I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESI II

Jam

Kegiatan

10.00

Mahasiswa siap ditempat Ujian

10.30

Masuk Ruang Ujian

10.45

Penjelasan

10.50

Mulai Ujian (100 menit)

12.30

Selesai Ujian

12.35

Pengisian Quesioner

12.40

Keluar dari tempat ujian